செய்திகள்

RSS

புத்தி நுட்பம் பாரம்பரிய குணங்களால் மட்டுமல்லாது, வேறு காரணங்களாலும் வளர்ச்சி பெறுகிறது...

புத்தி நுட்பமானது, வம்ச பாரம்பரிய குணமா அல்லது சுற்றாடல் சூழ்நிலையும், பல தரப்பட்ட கற்பிக்கும் கலையும் புத்தி நுட்பத்தில் தம் பங்களிப்பைச் செய்கின்றனவா எனும் கேள்வி, பண்டைய மக்கள் மத்தியில் இருந்தது ப...

மத்திய கிழக்கில் முரண்பாடுகள் பெரிதாக்கப்பட்டு வருகின்றன
middle east

மத்திய கிழக்கில் முரண்பாடுகள் பெரிதாக்கப்பட்டு வருவதாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. தற்போது லெபனானிலிருந்தும் இஸ்ரேலை நோக்கி ஏவுகணைத் தாக்குதல்கள் இடம் பெற்றுள்ளது. ரெலவிவ்(v) இனது புறநகர்ப் பகுதியான பெ(b...

ஈராக் போர்ச் சூழலால் மிகவும் ஆபத்தான நிலையில் உள்ளதாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. IS தீவரவாதிகள் பக்தாத் நகரை அண்மித்து வரும் வேளையில், கோர்டன் இன பெஷ்மேஹாப் போராளிகள் முக்கியமாக எண்ணைச் சுத்திகரிப்பு நி... ஈராக் போர்ச் சூழலால் மிகவும் ஆபத்தான நிலையில் உள்ளது