செய்திகள்

RSS

எலுமிச்சம் பழத்தின் பயன்கள்

நாம் அன்றாம் பாவிக்கும் ஒன்றுதான் இந்த எலுமிச்சம்பழம். அதனை நாம் அன்றாடம் உட்கொள்வதால் பெற்றுக்கொள்ளக் கூடிய அனுகூலங்களை சற்று பாா்ப்போமா எலுமிச்சம்பழத்திலஹ 84.6 நீர்ச்சத்து இருக்கிறது. வெயில் காலங்கள...

காமாஸ் இஸ்ரேலின் ரெலவிவ் நகா் விமானத் தளத்தை நோக்கி மூன்று ஏவுகணைகளை செலுத்தியுள்ளது:-...
A passenger looks out of a window at Ben Gurion International airport

க(h)மாஸ் தீவிரவாத இயக்கம் இஸ்ரேலின் ரெலவிவ் நகரில் அமைந்துள்ள விமானத் தளத்தை நோக்கி மூன்று ஏவுகணைகளை செலுத்தியுள்ளதாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதில் இரண்டு, இஸ்ரேலின் ஏவுகணைப் பாதுகாப்புப் பொறிமுறையால...

ஸ்லாமிய தேசமென அழைக்கப்படும் IS தீவிரவாத இயக்கம், சிரியாவின் முக்கிய ராணுவத் தளமொன்றைக் கைப்பற்றியுள்ளது. பெருந்தொகையான ராணுவத் தளபாடங்கள் கைப்பற்றப் பட்டுள்ளதாக, BBC செய்திகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது... IS தீவிரவாத இயக்கம், சிரியாவின் முக்கிய ராணுவத் தளமொன்றைக் கைப்பற்றியுள்ளது....