செய்திகள்

RSS

நீங்கள் என்ன மாதிரியான மிருகம் என்று அறிய வேண்டுமா? earth day quiz க்கு சென்று பாருங்கள்...

சூழ்நிலைக்கு தக்கபடி மனிதர்களை சிலர் நாய், நரி, சிங்கம் என்று அழைத்தாலும், உண்மையில் நீங்கள் என்ன மாதிரியான மிருகம் என்று உங்களுக்குத் தெரியுமா?.  ’கூகுள்’ ஆண்டவருக்கு அது தெரியும். அதை நீங்களும் தெரி...

நெல்சன் மண்டேலாவுக்கு மரியாதை செலுத்தும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கம்பளம் கின்னஸ் புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது....
nelson

தென்னாபிாிக்க முன்னாள் ஜனாதிபதி நெல்சன் மண்டேலாவுக்கு மரியாதை செலுத்தும் வகையில் 3,133 சதுர மீட்டரில் ஒரு கம்பளம் உருவாக்கப்பட்டடுள்ளது. தென்னாப்பிரிக்காவின் பிரடோரியாவில் யூனியன் கட்டிட வளாகத்தில் வி...

தாவரங்களை நீரிலும்  காற்றிலும் வளர்க்கக்கூடிய புதிய நுட்பம் வளர்ந்து வருகின்ற நிலையில் அதைப் பயன்படுத்தி கலிபோர்னியாவில் உள்ள ஹாலிவுட் என்ற உணவகத்தில் தாவரங்களை வளர்த்து வருகிறார்கள். உணவகத்தின் உள்ளே... கலிபோர்னியாவில் விடுதியில் தூண்கள் அமைத்து பயிாிடும் நுட்பம்